Kadife-tagetes

Najbolje biljke za balkon

Kadife (tagetes)

Aloe-vera-loncanica
Kovrcava-paprat-Nephrolepis