UVJETI KORIŠTENJA

Vlasnik portala dobrokucanstvo.com je tvrtka:
ACCEDO d.o.o.
Braće Vidović 22
42000 Varaždin
OIB  83472137724, upisana pri Trgovačkom sudu Varaždin

Članci preneseni na dobrokucanstvo.com sastoje se od tekstualnog dijela i pripadajućih slika prenesenih s izvornog članka ili su autorsko djelo novinara/urednika portala dobrokucanstvo.com. 
Linkovi (veze) objavljeni na dobrokucanstvo.com i sadržaj linkova (veza) koji vode na web-stranice i usluge nisu u vlasništvu niti pod kontrolom portala dobrokucanstvo.com i on nije odgovoran za sadržaj tih stranica, kao niti za naknadne promjene sadržaja tih stranica.
Dobrokucanstvo.com nije vlasnik prenesenog sadržaja i ne polaže nikakva prava na preneseni sadržaj.

Portal dobrokucanstvo.com poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te se obvezuje po prijavi povrede autorskih prava, intelektualnog vlasništva ili druge povrede pozitivnopravnih propisa Republike Hrvatske ili Europske Unije ukloniti sve sadržaje kojima se krše autorska prava drugih, intelektualno vlasništvo drugih i/ili pozitivnopravni propisi Republike Hrvatske.

Prijava kršenja autorskih prava, intelektualnog vlasništva ili druge povrede pozitivnopravnih propisa Republike Hrvatske se upućuje na e-mail adresu: dina@dobrokucanstvo.com te se dobrokucanstvo.com obvezuje postupiti po prijavi čim se za to steknu uvjeti (potrudit ćemo se da to bude čim prije).

U slučaju tehničkih problema koje mogu dovesti do odstupanja od ovih pravila također molimo da nam se javite kako bismo problem čim prije uklonili.

Obvezni sadržaj prijave koju nam treba poslati jest:
– koje se autorsko djelo/intelektualno vlasništvo/pozitivno pravo krši,
– način na koji se autorsko djelo/intelektualno vlasništvo/pozitivno pravo krši,
– link portala dobrokucanstvo.com na kojem se autorsko djelo/intelektualno vlasništvo/pozitivno pravo krši, 
– ime i prezime/tvrtka, adresa, broj telefona, e-mail adresa podnositelja prijave na koje Vam se možemo javiti 

Sve sadržaje portala dobrokucanstvo.com koristite na vlastitu odgovornost i dobrokucanstvo.com ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.
Poslovni odnos između posjetitelja i oglašivača portala dobrokucanstvo.com isključivo je stvar poslovnog dogovora posjetitelja i oglašivača. Portal dobrokucanstvo.com ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu.

Dobrokucanstvo.com  zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Korištenjem portala korisnik prihvaća ove uvjete korištenja kao i sve njegove izmjene i dopune. Smatra se da su korisnici korištenjem portala ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja te da su ih razumjeli u cijelosti.

Za sve sporove nadležan je sud u Varaždinu.